ในวงจรการทำงานนี้อาศัยไมโครคอนโทรเลอร์ ST7FLITE09b เป็นหัวใจหลักในการรับค่าข้อมูล สั่งการทำงาน และประมวลผล การทำงานภายในวงจรทั้งหมด วงจรนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะมีส่วนที่สำคัญหลักๆ อยู่ 5 ส่วนโดยในแต่ละส่วนจะมีความสำคัญและการทำงานแตกต่างกันไป
ส่วนที่1 จะเป็นส่วนที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบทั้งหมด ในโครงงานนี้ใช้ถ่านไฟฉาย1.5โวลท์ขนาด AA 2 ก้อน
ส่วนที่2 เป็นวงจรขับมอเตอร์ได้สองทิศทาง จำนวน 2 ชุด โดยมีลักษณะการทำงาน 4 รูปแบบดังนี้
 
               
       
      รูปที่ 5 หลักการควบคุมดีซีมอเตอร์แบบ 2 ทิศทาง      
ในรูปแบบที่1 แรงดันทางด้านอินพุท Q3,Q4 มีค่าแรงดันเป็นลอจิกต่ำ ทรานซีสเตอร์ทุกตัวจะอยู่ในโหมดของสวิตช์ OFF มอเตอร์ที่ต่ออยู่จะไม่ทำงาน

ในรูปแบบที่2 แรงดันทางด้านอินพุท Q3 เป็นลอจิกสูงและแรงดันทางด้านอินพุท Q4 เป็นลอจิกต่ำ ในลักษณะการทำงานนี้จะทำให้ Q3 ทำงาน และส่งผลให้ Q2 ,Q5 ทำงาน กระแสจะไหลผ่าน Q2 มอเตอร์ และ Q5 ลงกราวด์ทำให้มอเตอร์หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

ในรูปแบบที่3 แรงดันทางด้านอินพุท Q3 เป็นลอจิกต่ำและแรงดันทางด้านอินพุท Q4 เป็นลอจิกสูง ในลักษณะการทำงานนี้จะทำให้ Q4 ทำงาน และส่งผลให้ Q1 ,Q6 ทำงาน กระแสจะไหลผ่าน Q1 มอเตอร์ และ Q6 ลงกราวด์ทำให้มอเตอร์หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ในรูปแบบที่4 แรงดันทางด้านอินพุทเป็นลอจิกสูงทั้งคู่ ในลักษณะการทำงานนี้ทรานซิสเตอร์จะทำงานทุกตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่อันตราย จึงไม่ใช้รูปแบบนี้ในการทำงานอย่างเด็ดขาด
     
    มีต่อ...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง