ไมโครสตริป2

(1/1)

sekloso:
รบกวนขอวิธีการออกแบบสายอากาศ bow-tie ด้วยครับ เอาแบบละเอียดนะครับจะได้ดูไม่งงครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

basiclite:
บทคัดย่อ
    โปรเจ็คนี้นำเสนอทฤษฎีและการสร้างสายอากาศแบบ Bow-tie ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสามเหลี่ยม 2 แผ่นปลายมนหรือปลายตัด จัดวางห่างกันเล็กน้อย เพื่อเป็นจุดป้อนสัญญาณ โดยเริ่มแรกพิจารณา การวิเคราะห์สมการ Current Distribution ของสายอากาศก่อน ซึ่งสมการนี้จะแปรค่าตามความยาว และมุม (included angle หรือ flare angle) ของสายอากาศ จากสมการ Current Distribution จะสามารถ นำไปหา คุณสมบัติการแผ่คลื่นและค่าความฝืนของสายอากาศ ซึ่งก็จะ แปรค่าตามความยาว และมุม ของสายอากาศด้วยเช่นกัน และในการ สร้างสายอากาศเพื่อใช้ทดสอบทฤษฎีจะทำที่ 4 ค่า มุม คือ 15 ํ, 30 ํ, 60 ํ, 120 ํ โดยสร้างเป็นสายอากาศแบบ Bow-tie ชนิดปลายมน

ลองขอถ่ายเอกสารที่ห้องสมุดพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ

link:http://library.kmutnb.ac.th/projects/eng/EE/ee0148t.html

link:http://www.hs8jyx.com/html/dipole_01.html

sekloso:
ไม่มีที่เป็นเอกสารให้ดาวน์โหลดหรอครับ พอดีไม่สะดวกที่จะไปพระเจ้าเกล้าพระนครเหนืออ่ะครับ

Verda7788:
เยี่ยมเลยค่ะ. ขอบคุณนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ