รูปที่ 7 ลายวงจรขนาดเท่าแบบและการลงอุปกรณ์ต่างๆบนแผ่นวงจรพิมพ์  
   
       ในการประกอบวงจร เราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามรายการอุปกรณ์ท้ายบทความเสียก่อน และเตรียมลายวงจรพร้อมทั้งตรวจเช็คว่ามีการช็อตกันระหว่างลายทองแดงหรือไม่ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมก็ลงมือทำการจับหัวแร้ง พร้อมประกอบวงจรได้เลยครับ ตามหลักการการประกอบวงจรอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดต้องลงก่อน เริ่มจากลวดจ้ำ ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ แอลอีดี สวิตช์ ขั้วถ่าน และตัวที่ลงท้ายสุดคือไมโครสวิตช์ SW2, SW3 เมื่อประกอบทุกอย่างเสร็จแล้ว ต้องหยุดพักและนำวงจรที่ลงอุปกรณ์เสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับชุดมอเตอร์ที่เราได้ประกอบเตรียมไว้ได้เลยครับ
วิธีการบอร์ดวงจรเข้ากับชุดมอเตอร์

ในการประกอบวงจรเข้ากับชุดมอเตอร์แบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการประกอบตัวบอร์ดวงจรเข้ากับชุดมอเตอร์ ในชุดคิดชุดมอเตอร์นี้ทางผู้ผลิตได้มีการออกแบบ มาให้มีการประกอบกับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยง่าย เตรียมน๊อตขนาด 3 มิลลิเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร 2 ตัว(ตัวผู้,ตัวเมีย) และฐานรองปริ้นแบบสั้น 4 ตัวนำมาประกอบดังรูปที่8

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนการประกอบรังถ่านเข้ากับชุดมอเตอร์และเดินสายไฟเข้าบอร์ดทดลองโดยให้ประกอบดังรูปที่ 9

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนการเดินสายไฟของวงจรขับมอเตอร์ทั้ง 2 ชุดเข้าสู่มอเตอร์ ซึ่งสามารถประกอบได้ดังรูปที่10

      เมื่อทำครบทั้ง 3 ส่วนนี้แล้ว ถ้าเรามีตัวไอซีST7FLITE09b ที่โปรแกรมแล้วสามารถนำมาทดสอบการทำงานได้ทันทีเลยครับ หรือถ้าน้องๆ คนใดยังไม่ได้โปรแกรมหรือจะศึกษาตัวโปรแกรมก่อนก็ดูต่อไปในส่วนของการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆ กันเลยครับ
     
    มีต่อ...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง