รูปที่ 5 การลงอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์

รายการอุปกรณ์


ตัวต้านทาน w 5%
R1,R6,R7 10 3 ตัว
R2 20 k 1 ตัว
R3,R16,R17 10 k 3 ตัว
R4,R5,R8,R9,R14,R15 1 k 6 ตัว
R10 560 k 1 ตัว
R11,R13 6.2 k 2 ตัว
R12 1 M 1 ตัว
VR1, VR2 1 M 2 ตัว
คาปาซิสเตอร
C1 1000uf/16v 1 ตัว
C2,C4 0.1 uf เซรามิค 2 ตัว
C3 0.01 uf เซรามิค 1 ตัว
C5 0.22 uf /50 V 1 ตัว

 
รูปที่ 6 การประกอบและเดินสายไฟเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

IC1 74HC04 1 ตัว
TR1 ,TR9, TR10 2N3904 3 ตัว
TR2 2SA885 1 ตัว
TR3,TR4 S8550 2 ตัว
TR5,TR6 S8050 2 ตัว
TR7,TR8 2SC1815 2 ตัว
LED1 ซุปเปอร์ไบต์สีแดง 1 ตัว
LED2, LED3 สีแดง 2 ตัว
TX1,TX2 ภาคส่งอินฟาเรด 2 ตัว
RX1, RX2 ภาครับอินฟาเรด 2 ตัว
อื่น ๆ
ซ็อกเกต 14 ขา 1 ตัว
บัตเซอร์ 1 ตัว
ที่พักสาย 2 จุด 1 ตัว
สวิตซ์โยก 2 ทาง 1 ตัว
แผ่นวงจรตามรูป 1 แผ่น
ห้องเครื่องรถกระป๋องพร้อมมอเตอร์ 1 ตัว
รังถ่าน 1 ก้อน 1 รัง
รังถ่าน 2 ก้อน 1 รัง
นอตขนาด 3 มิลลิเมตร 6 ตัว
ที่พักสาย 2 อัน
แผ่นพลาสติก
สายไฟ,ตะกั่ว,อื่น ๆ

เทคนิคข้อเสนอแนะ

ภาคส่งแสงอินฟาเรดจะมีการกระจายอินฟาเรดไปในทุกทิศทาง ดังนั้นภาครับแสงอินฟาเรดต้องมีการป้องกันแสงที่เกิดขึ้นด้านข้างควรใช้ผ้าเทปพันสายไฟนำมาใช้พันภาครับแสงอินฟาเรดเอาไว้เพราะแสงอินฟาเรดจะถูกสีดำดูดกลืนจนหมด ส่วนการเล่นเจ้าเครื่องตัวนี้ควรเล่นภายในอาคารที่ปลอดจากแสงแดด เพราะวงจรที่ออกแบบมาเป็นวงจรอย่างง่ายแสงจากดวงอาทิตย์ที่เข้มข้นจะทำให้ภาครับแสงอินฟาเรดทำงานในทันที ส่วนตัวบัตเซอร์นี้ถ้า บางคนทำขึ้นมาอาจได้ยินเสียงไม่ชัดเจนเพราะว่าใช้ตัวบัตเซอร์ที่ใช้กินแรงดันและกระแสที่สูง ควรหาตัวบัตเซอร์ที่ทำงานที่แรงดันและกระแสที่มีค่าต่ำ ๆ ส่วนวงจรขับมอเตอร์จะมีปัญหาเล็กน้อย ช่วงที่มอเตอร์เริ่มทำงานจะกินกระแสสูงมากอาจจะทำให้แรงดันถูกดึงตกลงมาอาจทำให้ไอซีทำงานผิดพลาดได้นะครับ

           
          ออก...        

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง